Contacteer ons

Aanbod voor bedrijven

Als werkgever wil je dat je bedrijf voorbereid is op brute pech of schade. Bij ons vind je alle mogelijke verzekeringen die je bedrijf kunnen beschermen. Je kan dus gerust zijn: wij waken over je bedrijf, je verwezenlijking, je geluk.

Bekijk ons aanbod
Aanbod voor bedrijven
Aanbod voor bedrijven

Brand

Bescherm je bedrijf met een brandverzekering tegen directe en indirecte schade van een brand. Zo blijf je na een brand niet in zak en as zitten.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

We beschermen jou en je bedrijf wanneer je aansprakelijk wordt gehouden voor schade aan iemand anders. Met onze verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid ben je gerustgesteld en staan we garant voor jou.

Arbeidsongevallen

Wat als een van je werknemers een ongeval krijgt op het werk? Dan wil je natuurlijk alleen maar het beste voor hem of haar. Wij stellen jou en je werknemer gerust met onze verzekering voor arbeidsongevallen. Zo kan jij met je bedrijf op volle kracht verder, terwijl je werknemer de tijd heeft om te recupereren.

Cyberrisk

Verlies van (gevoelige) gegevens, computers die onbruikbaar worden, een netwerk dat ontoegankelijk gemaakt wordt… Cybercriminaliteit kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Wij bieden je een verzekering tegen cyberrisks op maat van jouw bedrijf, met gespecialiseerde IT-bijstand zodat je op beide oren kan slapen.

Is jouw bedrijf cybersafe?

Machinebreuk

Stukken aan een van je machines? Brengt dat de productie in gevaar? Met onze machinebreukverzekering blijf je rustig ademhalen in geval van schade.

Alle risico's

Wil je met onze verzekering een waaier aan voorwerpen en materiaal beschermen? Dat kan je het best met onze verzekering voor alle risico’s. Je verzekering dekt onder andere materiële schade door storm, vandalisme, ontploffing en waterschade.

Auto en transport

Verzeker de bedrijfswagens van je werknemers, vrachtwagens, bestelwagens met onze auto- en transportverzekering. Je kiest uit de verschillende opties de verzekering die het best bij je bedrijf past en kan zo je werknemers met een gerust hart de baan op sturen.

Elektrische en elektronische apparaten

Schade aan elektrische apparaten, zoals computers, telefoons of de koffiemachine? Geen nood, met een verzekering voor elektrische en elektro-apparaten heb je alles onder controle. En in tussentijd mag je gelukkig bij ons een tas koffie komen drinken.

Vervoer en verblijf van waarden

Je meest waardevolle zaken bewaar je liefst in de veiligheid van je (kantoor)gebouw. Maar wat als achter slot en grendel toch niet voldoende blijkt? Dan wapenen wij je met de best mogelijke verzekering om mogelijke verliezen op te vangen. En ook als je onderweg bent met kostbaar materiaal, hoef je je geen zorgen te maken.

Objectieve BA na brand en ontploffingen

Restaurant? Kantoorgebouw? Hotel? Sportzaal? Als publieke instelling kan je je verzekeren met een objectieve BA-verzekering tegen brand en ontploffingen. Zo bescherm je jezelf tegen schadeclaims wanneer je zonder bewijs van fout verantwoordelijk wordt gehouden na een brand of ontploffing.

Jouw geluk verzekeren? Wees gerust, bij ons is jouw geluk in goede handen. Wij houden de wacht zodat jij je geen zorgen moet maken. Over niets.

Ik wil een afspraak